Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch 21.1.20155

Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch 21.1.20155

Adobe Systems Incorporated – 1,1MB – Shareware – Android Windows Mac
ra khỏi 17 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Incorporated

image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Một phần của gia đình DC (tài liệu Cloud) mới của sản phẩm, Adobe Acrobat Reader DC mới thêm vào các chức năng của phiên bản mới nhất XI của PDF miễn phí nổi tiếng nhất cụ (Adobe Reader) một giao diện mới và một tập hợp các quảng cáo chức năng có sẵn chỉ trong DC mới Acrobat Pro. Này trình xem PDF miễn phí và annotator cung cấp mức độ tương tự của chất lượng, nhưng với một giao diện mới.
Đôi khi dường như được thiết kế để nhưng một cửa sổ cho các mới dựa trên đăng ký Acrobat Pro DC, Adobe Acrobat Reader DC là một bước tiến lớn về phía trước khi so sánh với Adobe Reader XI đặt.

Tổng quan

Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.749 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch là 22.001.20142, phát hành vào ngày 15/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/04/2015.

Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Người sử dụng của Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch!

Cài đặt

người sử dụng 5.749 UpdateStar có Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản